Over ons

In de loop der jaren heeft VR Machining voor u een uitzonderlijke ervaring en competentie opgebouwd in van machinale bewerking in uw faciliteiten!

Waarom gebruik maken van onze diensten?

Het (vaak onvoorspelbare en soms langdurige) uitvallen van een apparaat (machine, motor, turbine, enz.) kan enorme gevolgen hebben voor een bedrijf:

VR-Machining_217

De missie van VR Bewerking
Zodat u deze grote nadelen zo veel mogelijk kunt beperken!

Wanneer gebruik maken van onze diensten?

In veel gevallen zal verplaatsing van de machines ofwel onmogelijk zijn, ofwel zeer hoge kosten met zich meebrengen (stilleggen van installaties en/of produktielijnen, tijd en kosten voor demontage en vervoer van de apparatuur, enz.)

Door ter plaatse (in uw installaties) in te grijpen in de verschillende levensfasen van uw apparatuur, stelt VR Machining u in staat deze grote nadelen te vermijden!

VR-Machining_206

Opstarten van nieuwe eenheden

Het gebeurt dat nieuwe toestellen, vóór hun eerste inbedrijfstelling, moeten worden gecorrigeerd of bijgesteld (slechte kalibratie, vervorming van lasnaden, enz...).

Geplande interviews

Door regelmatig (of frequenter) onderhoud te plannen, worden de levensduur en betrouwbaarheid van de behandelde apparatuur vergroot en wordt het risico van ernstigere storingen en technische uitval van de betrokken machines en eventueel productielijnen tot een minimum beperkt.

Heraanpassingsinterventies

In de meeste gevallen kan een spoedaanpassing u helpen een grote storing en de gevolgen daarvan te voorkomen!

Storingen en reparaties

De gevolgen van een onvoorziene panne kunnen catastrofaal zijn voor uw bedrijf, door de tijd en kosten van herstellingen te beperken, zal machinale bewerking op locatie u toelaten de gevolgen zo veel mogelijk te beperken!

De sterke punten die VR Bewerking uw onmisbare partner!

De garantie om te profiteren van

Onze beste garantie…
Onze vaardigheden en knowhow door onze prestaties!